RADIO CLUB LLEIDA

EA3RCK
 Ràdio Club Lleida

2000 - 2001
 24 hores de ràdio


 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Lleida, divendres 23 de Març de 2001. S'ha celebrat en l'excel.lent Sala "Jaume Magre" l'Assemblea General Extraordinària del Radio Club. El lleuger retard en l'hora prevista en primera convocatòria ha estat aprofitat pel reduït nombre de socis allà congregats per a saludar-nos "en vertical", alguns per primera vegada.

Una vegada dins s'ha procedit amb l'ordre del dia establert: s'entrega a cada assistent un resum de l'estat de comptes a 31 de desembre del 2000, el quin dona un resultat final positiu de 246.924 pta. sobre el quin s'ha fet alguna objecció i  preguntes als membres de la junta, totes contestades.
Seguidament el President dona compte de les activitats socials realitzades en l'any, de la situació dels equips repetidors i de l'estat de les gestions realitzades per a la cessió (molt important i esperada) per part de l'Ajuntament de Lleida d'un local social per al Radio Club, on segur podrem desenvolupar i augmentar en millors condicions la nostra reconeguda activitat.
Es destaca també, contra pronòstic,  l'augment del nombre de sòcis malgrat l'impacte indiscutible de la telefonia mòbil i d'Internet.

Es recorda l'importància de conjugar el distintiu de l'estació quan parlem per ràdio, principalment via reemissors i es demana més col·laboració en la revista que amb l'esforç desinteressat de voluntaris s'edita i que tots els socis rebem mensualment via postal.
Acabat el torn final de precs i preguntes s'ha anat a mullar l'encontre. EB3DIX.( www.ea3rck.net)2002
  GARDENY

Març. Grup de radioaficionats participants en el trasllat de materials al nou local social situat a Gardeny (Lleida).


2003
 SORTIDA A BUSA

Abril. Torà, punt de trobada de camí cap al Solsonès.

 L'Ajuntament de Torà dona dos llibres de la seva història per als radioaficionats. Juli EA3AGQ President els rep de ma de l'alcaldessa Mercè Valls. 

 Visita del nucli antic de Torà.

Busa, aquell dia.

 Dinar dels radioaficionats a Busa.INAUGURACIÓ DE LOCAL A GARDENY

Sala ràdio del nou local social a Gardeny.

Març 16. Antoni Siurana alcalde de Lleida inaugura el nou local.

Consultant dades en el terminal de la xarxa Packet-ràdio.

 Rossend EA3EQT operant el contacte de cortesia.


2005
TROBADA EA3RCK-ARS
                                                                                     
2005 Agost. Restaurant La Mallola (Sanaüja). Trobada de radioaficionats de Lleida i del Solsonès. Durant la sobretaula del sopar, Josep María EA3JJ (dempeus) ens comenta la seva participació en el projecte Radioaficionats Sense Fronteres, recollint, enviant i instal.lant equips de comunicació entre comunitats aïllades i hospitals en països del tercer mon. “Un equip en desús aquí pot allà salvar vides humanes” sentència.


2007

 Novembre. Repetidors VHF i UHF del Ràdio Club Lleida a la Serra del Montsec.
Durant una visita de manteniment, amb Xavi EB3TC.